sobota, 29 sierpnia 2015

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 15 FS SOMME (A 631)FS SOMME (A 631) – Francuski okręt zaopatrzeniowy/dowodzenia klasy Durance zbudowany przez stocznię Constructions industrielles de la Mediterranee w La Seyene-sur-Mer. Wcielony do służby 7 marca 1990 roku. Z ważniejszych wydarzeń z życia okrętu należy wymienić udział w Operacji Enduring Freedom – walce ze światowym terroryzmem oraz Operacji Atalanta – patrolach przeciwko Somalijskim piratom, coraz zuchwalej atakującym szlaki żeglugowe na Oceanie Indyjskim. W trakcie drugiej z w/w operacji w nocy 9 października 2009 roku FS SOMME został zaatakowany przez dwie łodzie motorowe (skify), uzbrojonych w broń lekką (karabinki AK 47) piratów, którzy omyłkowo wzięli go za jednostkę handlową. Po krótkiej wymianie ogniowej (bez strat w sprzęcie i w ludziach) odparto atak biorąc do niewoli 5 piratów (obsada jednej z łodzi, druga wykorzystując zamieszanie uciekła). Podobny incydent powtórzył się w nocy 19 kwietnia 2010 roku ale wtedy do niewoli wzięto 6 napastników oraz zdobyto łódź typu skif. Pośrednim skutkiem tego ataku było wykrycie (dzięki uciekającej drugiej łodzi) statku bazy piratów, którego następnie zatopiono. Obecną operacyjną bazą jednostki jest położony na Atlantyckim wybrzeżu Francji port Brest.

Historia budowy:
Położenie stępki: 03.05.1985,
Wodowanie: 03.10.1987,
Wcielenie do służby: 07.03.1990.

FS SOMME (A 631) – French supply/command ship class Durance, build by the Constructions industrielles de la Mediterranee shipyard in La Seyene-sur-Mer. Commissioned 7 March 1990. Among the most important events in the life of the ship should be mentioned: participation in Operation Enduring Freedom – the fight against global terrorism and Operation Atalanta – patrols against Somali pirates, more boldly attacking shipping routes in the Indian Ocean. During this second operation in the night of 9th October 2009 FS SOME was attacked by two motor boats (skiffs), armed with light weapons (AK-47 riffles) pirates who mistakenly took him for a merchant vessel. After a short fire exchange (without sustaining damage & casualties), 5 pirates were captured (all crew one of the attacking boats, second boat escaped). A similar incident was repeated in the night of 19th April 2010, but then were captured 6 pirates and one Skiff type boat. The indirect effect of this attack was to detect (thanks the escaping second boat) pirates mother ship, which then was sunk. The current operational base of the unit is located on the French Atlantic coast port of Brest.

Build history:
Keel laid: 03.05.1985,
Launched: 03.10.1987,
Commissioned: 07.03.1990.

Jednostki klasy Durance / Durance class vessels: 

 • FS DURANCE (A 629) – wcielony do służby: / commissioned: 12.04.1977 – 1999 sprzedany argentynie i przemianowany na ARA PATAGONIA /sold to argentina & renamed ARA PATAGONIA.
 • FS MEUSE (A 607) – wcielony do służby: / commissioned: 21.11.1980 – w służbie / in service,
 • FS VAR (A 608) – wcielony do służby / commissioned: 29.01.1983 – w służbie / in service.
 • FS MARNE (A 630) – wcielony do służby: / commissioned: 16.01.1987 – w służbie / in service.
 • FS SOMME (A630) – jak w tekście.
 • HMAS SUCCES (OR 204) – zbudowany w Australii / build in Australia, w służbie: / commissioned: 23.04.1986.


Zmodyfikowane jednostki klasy Durance znane też jako klasa Boraida zbudowane dla Arabii Saudyjskiej / Modifited vessels class Durance a.k.a. Boraida class build for Saudi Arabia

 • BORAIDA (902) – w służbie / commissioned: 1984.
 • YUNBOU (904) – w służbie / commissioned: 1985.

Dane techniczne (dla jednostek francuskich) / Technical data (for French vessels):

 • Wyporność pełna / Full displacement: 17.900 t, 
 • Wymiary (d-s-z) / Dimensions (l-b-d): 157.2 m – 21.2 m – 10.8 m, 
 • Napęd / Propulsion: 
  • 2 silniki diesla SEMT Pielstick 16 PC2.5 V 400 - łączna moc / total power: 14.7 MW, 
  • 2 wały napędowe z 2 śrubami / two shafts with 2 propellers, 
  • 3 generatory prądotwórcze / 3 diesel altenrators – łączna moc / Total Power: 5.4 MW, 
 • Prędkość / Speed: 19 węzłów / knots, 
 • Zasięg / Range: 9.000 mil morskich / nautical miles (przy prędkości / at speed 15 w / kn), 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 2 radary nawigacyjne / Navigation radars Thales DRBN-34, 
  • Systemy łączności satelitarnej / Sat. communication systems: Inmarsat, Syracuse III, V-sat, 
 • Wyposażenie ECM/ESM / ECM/ESM Equipment: 
  • System obrony przeciwtorpedowej / torpedo countermeasures: SLQ-25 Nixie, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 automatyczna armata / automatic cannon Bofors kal/ cal. 40 mm, 
  • 2 – 3 podwójne wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Simbaud / 2 – 3 dual Simbaud SAM launchers, 
  • 3 karabiny maszynowe M-2 / 3 x M-2 machne guns: kal. / cal 12.7 mm, 
 • Wyposażenie misyjne / Mission equipment: 
  • 2 bramowe stacje przeładunkowe do zaopatrywania jednostek idących po obu burtach zaopatrzeniowca (pomiędzy stacjami, stanowisko dowodzenia operacją zaopatrzeniową) / 2 gantry loading stations to supply units on both sides of the supply vessels (between stations, supply operation command post), 
  • 1 rufowe stanowisko do podawania paliwa na inną jednostkę / 1 stern station for fuel transfer, 
  • 1 platforma dla systemu VERTREP (uzupełniania zapasów w pionie za pomocą śmigłowca) /1 platform for system VERTREP (vertical replenishment via helikopter), 
 • Pojemność ładunkowa / Cargo capacity: 
  • paliwo okrętowe / marine diesel: 10.000 t., 
  • paliwo lotnicze / aviation kerosine: 500 t.,
  • woda pitna / drinking water: 130 t., 
  • suchy prowiant / food dry: 170 t., 
  • amunicja / ammunition: 150 t., 
  • części zamienne / backup materials or parts: 150 t., 
 • Wyposażenie w łodzie / Boat equipment: 
  • 1 barka /craft LVCP, 
  • 1 x 9 m łódź motorowa / motor boat, 
  • 2 łodzie RHIB /RHIB boats, 
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment: 
  • hangar i lądowisko dla jednego śmigłowca typu Alouette III lub Westland Lynx / hangar and landing deck for one helicopter type: Aluette III or Westland Lynx, 
 • Załoga / Crew: 170 os./ pers.

Biliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia FS SOMME, które wykonałem w Kilonii / Below phots of FS SOMME that was taken in Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo):

 

1 komentarz: