sobota, 29 sierpnia 2015

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 15 FS SOMME (A 631)FS SOMME (A 631) – Francuski okręt zaopatrzeniowy/dowodzenia klasy Durance zbudowany przez stocznię Constructions industrielles de la Mediterranee w La Seyene-sur-Mer. Wcielony do służby 7 marca 1990 roku. Z ważniejszych wydarzeń z życia okrętu należy wymienić udział w Operacji Enduring Freedom – walce ze światowym terroryzmem oraz Operacji Atalanta – patrolach przeciwko Somalijskim piratom, coraz zuchwalej atakującym szlaki żeglugowe na Oceanie Indyjskim. W trakcie drugiej z w/w operacji w nocy 9 października 2009 roku FS SOMME został zaatakowany przez dwie łodzie motorowe (skify), uzbrojonych w broń lekką (karabinki AK 47) piratów, którzy omyłkowo wzięli go za jednostkę handlową. Po krótkiej wymianie ogniowej (bez strat w sprzęcie i w ludziach) odparto atak biorąc do niewoli 5 piratów (obsada jednej z łodzi, druga wykorzystując zamieszanie uciekła). Podobny incydent powtórzył się w nocy 19 kwietnia 2010 roku ale wtedy do niewoli wzięto 6 napastników oraz zdobyto łódź typu skif. Pośrednim skutkiem tego ataku było wykrycie (dzięki uciekającej drugiej łodzi) statku bazy piratów, którego następnie zatopiono. Obecną operacyjną bazą jednostki jest położony na Atlantyckim wybrzeżu Francji port Brest.

Historia budowy:
Położenie stępki: 03.05.1985,
Wodowanie: 03.10.1987,
Wcielenie do służby: 07.03.1990.

FS SOMME (A 631) – French supply/command ship class Durance, build by the Constructions industrielles de la Mediterranee shipyard in La Seyene-sur-Mer. Commissioned 7 March 1990. Among the most important events in the life of the ship should be mentioned: participation in Operation Enduring Freedom – the fight against global terrorism and Operation Atalanta – patrols against Somali pirates, more boldly attacking shipping routes in the Indian Ocean. During this second operation in the night of 9th October 2009 FS SOME was attacked by two motor boats (skiffs), armed with light weapons (AK-47 riffles) pirates who mistakenly took him for a merchant vessel. After a short fire exchange (without sustaining damage & casualties), 5 pirates were captured (all crew one of the attacking boats, second boat escaped). A similar incident was repeated in the night of 19th April 2010, but then were captured 6 pirates and one Skiff type boat. The indirect effect of this attack was to detect (thanks the escaping second boat) pirates mother ship, which then was sunk. The current operational base of the unit is located on the French Atlantic coast port of Brest.

Build history:
Keel laid: 03.05.1985,
Launched: 03.10.1987,
Commissioned: 07.03.1990.

Jednostki klasy Durance / Durance class vessels: 

 • FS DURANCE (A 629) – wcielony do służby: / commissioned: 12.04.1977 – 1999 sprzedany argentynie i przemianowany na ARA PATAGONIA /sold to argentina & renamed ARA PATAGONIA.
 • FS MEUSE (A 607) – wcielony do służby: / commissioned: 21.11.1980 – w służbie / in service,
 • FS VAR (A 608) – wcielony do służby / commissioned: 29.01.1983 – w służbie / in service.
 • FS MARNE (A 630) – wcielony do służby: / commissioned: 16.01.1987 – w służbie / in service.
 • FS SOMME (A630) – jak w tekście.
 • HMAS SUCCES (OR 204) – zbudowany w Australii / build in Australia, w służbie: / commissioned: 23.04.1986.


Zmodyfikowane jednostki klasy Durance znane też jako klasa Boraida zbudowane dla Arabii Saudyjskiej / Modifited vessels class Durance a.k.a. Boraida class build for Saudi Arabia

 • BORAIDA (902) – w służbie / commissioned: 1984.
 • YUNBOU (904) – w służbie / commissioned: 1985.

Dane techniczne (dla jednostek francuskich) / Technical data (for French vessels):

 • Wyporność pełna / Full displacement: 17.900 t, 
 • Wymiary (d-s-z) / Dimensions (l-b-d): 157.2 m – 21.2 m – 10.8 m, 
 • Napęd / Propulsion: 
  • 2 silniki diesla SEMT Pielstick 16 PC2.5 V 400 - łączna moc / total power: 14.7 MW, 
  • 2 wały napędowe z 2 śrubami / two shafts with 2 propellers, 
  • 3 generatory prądotwórcze / 3 diesel altenrators – łączna moc / Total Power: 5.4 MW, 
 • Prędkość / Speed: 19 węzłów / knots, 
 • Zasięg / Range: 9.000 mil morskich / nautical miles (przy prędkości / at speed 15 w / kn), 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 2 radary nawigacyjne / Navigation radars Thales DRBN-34, 
  • Systemy łączności satelitarnej / Sat. communication systems: Inmarsat, Syracuse III, V-sat, 
 • Wyposażenie ECM/ESM / ECM/ESM Equipment: 
  • System obrony przeciwtorpedowej / torpedo countermeasures: SLQ-25 Nixie, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 automatyczna armata / automatic cannon Bofors kal/ cal. 40 mm, 
  • 2 – 3 podwójne wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Simbaud / 2 – 3 dual Simbaud SAM launchers, 
  • 3 karabiny maszynowe M-2 / 3 x M-2 machne guns: kal. / cal 12.7 mm, 
 • Wyposażenie misyjne / Mission equipment: 
  • 2 bramowe stacje przeładunkowe do zaopatrywania jednostek idących po obu burtach zaopatrzeniowca (pomiędzy stacjami, stanowisko dowodzenia operacją zaopatrzeniową) / 2 gantry loading stations to supply units on both sides of the supply vessels (between stations, supply operation command post), 
  • 1 rufowe stanowisko do podawania paliwa na inną jednostkę / 1 stern station for fuel transfer, 
  • 1 platforma dla systemu VERTREP (uzupełniania zapasów w pionie za pomocą śmigłowca) /1 platform for system VERTREP (vertical replenishment via helikopter), 
 • Pojemność ładunkowa / Cargo capacity: 
  • paliwo okrętowe / marine diesel: 10.000 t., 
  • paliwo lotnicze / aviation kerosine: 500 t.,
  • woda pitna / drinking water: 130 t., 
  • suchy prowiant / food dry: 170 t., 
  • amunicja / ammunition: 150 t., 
  • części zamienne / backup materials or parts: 150 t., 
 • Wyposażenie w łodzie / Boat equipment: 
  • 1 barka /craft LVCP, 
  • 1 x 9 m łódź motorowa / motor boat, 
  • 2 łodzie RHIB /RHIB boats, 
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment: 
  • hangar i lądowisko dla jednego śmigłowca typu Alouette III lub Westland Lynx / hangar and landing deck for one helicopter type: Aluette III or Westland Lynx, 
 • Załoga / Crew: 170 os./ pers.

Biliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia FS SOMME, które wykonałem w Kilonii / Below phots of FS SOMME that was taken in Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo):

 

wtorek, 18 sierpnia 2015

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 14 USS VICKSBURG CG-69


USS VICKSBURG CG-69 (Sygnał Wywoławczy: NVMS) amerykański krążownik rakietowy klasy Ticonderoga (Flight II, wersja Baseline 4) zbudowany przez stocznię Ingalls Pascagoula w stanie Mississippi (czwarta jednostka o tej nazwie we flocie Stanów Zjednoczonych). Nazwa krążownika upamiętnia mającą miejsce podczas amerykańskiej wojny domowej bitwę pod Vicksburgiem oraz miasto Vicksburg. Poprzednikiem okrętu był wcielony do służby w trakcie II Wojny Światowej lekki krążownik klasy Cleveland o numerze burtowym CL-86. Mottem stacjonującej w Mayport na Florydzie jednostki jest hasło „Klucz do zwycięstwa”. W ciągu swojej prawie 23-letniej służby USS VICKSBURG wziął udział m.in. w operacjach Deny Flight i Provide Promise (patrolowanie przestrzeni powietrznej nad krajami byłej Jugosławii) oraz operacji Able Virgil (przechwytywanie próbujących dostać się drogą morską na Florydę uciekinierów z Kuby). Dnia 16 Lutego 2007 roku za wzorową służbę w 2006 roku okręt został odznaczony nagrodą „Battle E”. W tym okresie USS VICKSBURG wchodził w skład Dwunastej Lotniskowcowej Grupy Uderzeniowej, której do grudnia 2012 roku przewodził nestor atomowych lotniskowców USS ENTERPRISE (CVN-65). W 2012 roku w związku z ogłoszonymi cięciami w budżecie Departamentu Obrony na lata fiskalne 2013 i 2014 U. S. Navy poinformowała o planach wycofania ze służby USS VICKSBURG oraz 8 innych krążowników klasy Ticonderoga. Wyznaczona data wycofania okrętu przewidziana była na dzień 31 marca 2013 roku. W trakcie rozmów dotyczących budżetu obronnego jakie miały miejsce w Izbie Reprezentantów postanowiono, że USS VICKSBURG oraz dwie inne planowane do wycofania w tym roku bliźniacze jednostki pozostaną nadal w służbie, jednak do czasu zatwierdzenia przez senat budżetu na rok fiskalny 2013 nie będą wspierane przez Sekretarza Obrony. Od grudnia 2014 roku USS VICKSBURG pełni rolę jednostki flagowej Standing NATO Maritime Group 2, luzując na tej pozycji bliźniaczy krążownik USS LEYTE GULF (CG-55).

Historia budowy:
Zamówienie: 25.02.1988 r.,
Położenie stępki: 30.05.1990 r.,
Wodowanie: 07.09.1991 r.,
Wcielony do służby: 14.11.1992 r.,

USS VICKSBURG CG-69 (Call Sign: NVMS) American guided missile cruiser class Ticonderoga (Flight II, version Baseline 4) built by the Ingalls Shipyard in Pascagoula, Mississippi (fourth ship of the same name in the US fleet). Cruiser name commemorates Battle of Vicksburg, which has place during American Civil War and the city of Vicksburg. The predecessor of the ship was commissioned into the service during World War II light cruiser class Cleveland, pennant number CL-86. The motto stationed at Mayport, Florida unit is “Key to Victory”. During his nearly 23-year-old service USS VICKSBURG attended among others in Operation Deny Flight & Provide Promise (both related to patrol the airspace over the countries of the former Yugoslavia) and Operation Able Virgil (capture trying to get by sea to Florida refugees from Cuba). On 16 February 2007 for exemplary service in 2006 cruiser was awarded the “Battle E”. During this period USS VICKSBURG was a part of Carrier Strike Group Twelve, which was led until December 2012 by senior nuclear aircraft carrier USS ENTERPRISE (CVN-65). The U.S. Navy was planning to retire USS VICKSBURG along with eight other Ticonderoga class cruiser in fiscal year 2013 & 2014 in line with U.S. Defense Department budget reductions. The ship was scheduled to be decommissioned on 31 March 2013. Language inserted into the FY13 House of Representatives Defense Bill retains and two other of her sister ships that were slated for decommissioning. Retaining ships in the active fleet was not supported by the United States Secretary of Defense, and final outcome will be determined by the final FY 13 Defense Bill negotiated with the United States Senate. VICKSBURG and two other Ticonderoga-class cruisers were retained under the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013. Since December 2014 USS VICKSBURG acts as the flagship Standing NATO Maritime Group 2, replacing at this position twin cruiser USS LEYTE GULF (CG-55).

Build history:
Order: 25.02.1988,
Keel laid: 30.05.1990,
Launched: 07.09.1991,
Commissioned: 14.11.1992,

Dowódcy / Commanding officers:
14.11.1992 – 12.05.1994 – Capt. Paul Kurt Alfred Vosseler,
12.05.1994 – 03.05.1996 – Capt. Thomas Joseph Wilson III,
03.05.1996 – 15.04.1998 – Capt. Robert Bishop Shields Jr.,
15.04.1998 – 07.07.2000 – Capt. William Gary Wheeler,
07.07.2000 – 31.07.2002 – Capt. David Francis Britt,
31.07.2002 – 19.03.2004 – Capt. Eric L. Sweigard,
19.03.2004 – 01.03.2006 – Capt. Thomas Kenneth Shannon,
01.03.2006 – 09.12.2007 – Capt. Charles Clayton (Chip) Swicker,
09.12.2007 – 30.10.2009 – Capt. John Charles (Chuck) Nygaard,
30.10.2009 – 01.07.2011 – Capt. Timothy Mahan Jr.,
01.07.2011 – 10.05.2013 – Capt. Logan Scott Jones,
10.05.2013 – do chwili obecnej / till present – Capt. Lyle D. Hall,

Dane techniczne / technical data:

 • wyporność standardowa / standard displacement: 7.260 t., 
 • wyporność pełna / full displacement: 9.600 t., 
 • długość / length: 173 m, 
 • szerokość / beam: 16,8 m, 
 • zanurzenie / draft: 10,2 m,
 • napęd / propulsion: 
  • 4 turbiny gazowe General Electric model LM 2500 o łącznej mocy / 4 General Electric gas turbines model LM 2500 with total power: 80.000 HP / 60.00 kW, 
  • 2 wały napędowe z 2 śrubami nastawnymi / 2 shafts with 2 controllable pitch propellers 
 • prędkość / speed: 32.5 węzła / knots, 
 • zasięg przy prędkości 20 w. / range at speed 20 kn.: 6600 mil morskich / nautical miles,
 • wyposażenie elektroniczne / electronic equipment: 
  • 4 radary wielofunkcyjne / 4 multifunctional radars: AN/SPY-1A/B, 
  • 1 radar przeszukiwania przestrzeni powietrznej / 1 air search radar: AN/SPS-49, 
  • 1 radar przeszukiwania powierzchni / surface serach radar: AN/SPS-73, 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: AN/SPS-64(V)9, 
  • 4 radary kontroli ogniem / fire control radar: AN/SPG-62, 
  • radar kontroli ogniem broni artyleryjskiej / gun fire control radar: AN/SPQ-9, 
  • sonar kadłubowy / hull sonar AN/SQS-53B/C/D, 
  • sonar holowany / towed sonar: AN/SQR-19 TACTAS, AN/SQR-19B ITASS/MFTA,
 • system walki elektronicznej / electronic warfare system: 
  • AN/SLQ-32(V)3 z dwoma układami ECM i ESM / with two sets of ECM & ESM, 
  • system obrony przed torpedami / torpedo countermeasures: AN/SQL-25 Nixie,
  •  4 wyrzutnie celów pozornych Mk 137 kal. 130 mm systemu Mk36 SRBOC Mod. 2 dla pocisków Mk 36 i Mk 182 / 4 decoy / chaff launchers Mk137 cal. 130 mm system Mk 36 SRBOC Mod. 2 for missiles Mk36 & Mk 182,
 • uzbrojenie / armament:
  • 2 x 61 komorowe pionowe wyrzutnie Mk41 dla pocisków: / 2 x 61 cells VLS Mk41 for missiles: BGM-109 Tomahawk, RIM-66M-5 Standard SM-2MR Block IIIB, RIM-156A Standard SM-2ER Block IV, RIM-166 Standard SM-3, RIM-162A ESSM, RIM-174A Standard ERAM, RUM-139A VL-ASROC, 
  • 2 x 4 wyrzutnie Mk 141 dla rakiet RGM-84 Harpoon / 2 x 4 Mk 141 launchers for RGM-84 Harpoon missiles,
  • 2 armaty Mk 45 Mod. 2 – kal. 127 mm/54 / 2 x 54 Mk 45 Mod. 2 guns – cal. 127 mm/54, 
  • 2 działka automatyczne Mk 38 – kal. 25 mm / 2 x Mk 38 automatic cannons – cal. 25 mm, 
  • 2 zestawy obrony bezpośredniej Mk 15 Phalanx Block 1B – kal. 20 mm / 2 x Mk 15 Phalanx Block 1B CIWS – cal. 20 mm, 
  • 2 wyrzutnie torpedowe kal. 324 mm model Mk 32 Mod. 14 dla torped Mk 46 Mod. 5 / 2 torpedo tubes cal. 324 mm for torpedos Mk 46 Mod. 5,
 • wyposażenie lotnicze / aviation equipment,
  • pokład lotniczy i hangar dla dwóch śmigłowców Sikorsky MH-60R Seahawk LAMPS III / flight deck & hangar for two Sikorsky MH-60R Seahawk LAMPS III helicopters,
 • załoga / crew: 33 oficerów / officers, 27 podoficerów / chief petty officers I 340 szeregowych / enlisted.

Bibliografia / Bibliography:
http://www.okretywojenne.mil.pl/index.php?go=22

Poniżej zdjęcia USS VICKSBURG, które wykonałem w Kilonii / Below phots of USS VICSBURG that was taken in Kiel (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge click on the photo):