piątek, 26 czerwca 2015

Z cyklu wydawnictwa promocyjne ... cz. 3 - ulotki z Kieler Woche 2015

Poniżej zdjęcia materiałów promocyjno - informacyjnych oraz kolekcjonerski jakie "zdobyłem" podczas tego rocznych obchodów Tygodnia Kilońskiego.

Here are the photos of promotional and collectibles materials which I "won" during this annual celebration of Kiel Week.

Plan rozmieszczenia okrętów   / Naval deployment plan:
Broszura informacyjna o HMS OCEAN / Factsheet on HMS OCEAN:Broszura informacyjna o USS SAN ANTONIO / Factsheet on the USS SAN ANTONIO:
Karty kolekcjonerskie /  Trading cards:


wtorek, 16 czerwca 2015

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 10 FGS S 72 PUMAFGS S 72 PUMA (P 6122) niemiecki kuter rakietowy klasy Gepard znanej też pod oznaczeniem Typ 143A, będącej modyfikacją wcześniejszej klasy Albatros (Typ 143). Około 2020 roku pozostające w służbie jednostki tej klasy mają zostać zastąpione przez nową klasę korwet.

FGS S 72 PUMA (P 6122) German missile boat class Gepard also known under the designation Type 143A, which is a modification of an earlier Albatros class (Type 143). Around 2020 still remaining in service units Gepard class will be replaced by a new class of corvettes.

Jednostki klasy Gepard / Gepard class units:
- FGS S 71 Gepard (P 6121) – w służbie / in service: 07.12.1982 – 12.12.2014,
- FGS S 72 Puma (P 6122) – w służbie / In service: 17.02.1983 - 14.12.2015,
- FGS S 73 Hermelin (P 6123) – w służbie / in service: 28.04.1983 - 16.11.2016,
- FGS S 74 Nerz (P 6124) – w służbie / in service: 14.07.1983 – 31.03.2012,
- FGS S 75 Zobel (P 6125) – w służbie / in service: 28.09.1983 - 16.11.2016,
- FGS S 76 Frettchen (P 6126) – w służbie / in service: 16.12.1983 - 16.11.2016,
- FGS S 77 Dachs (P 6127) – w służbie / in service: 22.03.1984 – 31.03.2012,
- FGS S 78 Ozelot (P 6128) – w słuzbie / in service: 25.05.1984 – 18.12.2014,
- FGS S 79 Wiesel (P 6129) – w służbie / in service: 12.07.1984 - 14.12.2015,
- FGS S 80 Hyane (P 6130) – w służbie / in service: 13.11.1984 - 16.11.2016.

Wszystkie pozostające w służbie jednostki podporządkowane są 7 Dywizjonowi Szybkich Okrętów Patrolowych z bazą w Warnemünde Działalność operacyjną poza stałą bazą zabezpieczają dwa tendry klasy Elbe – FGS Donau (A 516) i FGS Elbe (A 511)./ All remain in service units are subordinated to 7 Fast Patrol Boats Squadron based in Warnemünde. Operating activities outside fixed base secured two Elbe class tenders – FGS Elbe (A 511) & FGS Doanu (A 516).

Dane techniczne / technical data:
 • wyporność /displacement: 380 t., 
 • długość / length: 57,6 m, 
 • szerokość / beam: 7.8 m, 
 • zanurzenie / draught: 2.6 m, 
 • napęd / propulsion: 
  • 4 silniki diesla MTU 16V956 TB 91, każdy po 3.300 KM / 4 MTU 16V956 TB 91 diesel engines, each 3.300 HP, 
  • 4 wały z 4 śrubami / 4 shafts with 4 propellers. 
 • prędkość / speed: 40 węzłów / knots 
 • wyposażenie elektroniczne / electronic equipment: 
  • 1 radar SMA 3RM 20 nav, 
  • 1 x Thales WM-27 track – Chile – scan f.c., 
  • EADS FL 1800S Stage II intercept, 
 • systemy walki elektronicznej / electronic warfare systems: 
  • 2 x 6 lufowe wyrzutnie Buck-Wegmann dipoli Hot Dog/Silver Dog / 2 x 6 round Buck-Wegmann dipoli Hot Dog/Silver Dog decoy, 
 • uzbrojenie / armament
  •  1 x OTO Melara kal. / cal. 76 mm
  • 2 karabiny maszynowe MG 50 -1/ 2 x MG 50-1 machine guns, 
  • 4 wyrzutnie pocisków przeciwskrętowych MM38 Exocet / 4 launchers MM 38 Exocet anti-ship missiles, 
  • 1 wyrzutnia Mk 40 z 21 pociskami RAM / 1 x Mk 40 launcher with 21 RAM missiles,
  • tory minowe / mine tracks, 
 • załoga / crew: 36,

Poniżej zdjęcia FGS S 72 PUMA zrobione podczas jej wizyty w Hamburgu / Below photos FGS S 72 PUMA taken during her visit in Hamburg (aby powiększyć kliknij na zdjęcie  / to enlarge click on the photo)
poniedziałek, 15 czerwca 2015

Z cyklu wydawnictwa promocyjne ... cz. 2 - ulotka i kartka pocztowa Bundespolizei

Poniżej zdjęcia ulotki informacyjnej oraz promocyjnej kartki pocztowej niemieckiej Bundespolizei (Policji Federalnej), które otrzymałem podczas zwiedzania okrętu BAD BRAMSTEDT (BP 24).

Here are the photos informational leaflet and promotional postcard of the German Bundespolizei (Federal Police), which I received during the tour Bundespolizei ship Bad Bramstedt (BP 24).

Ulotka poświęcona Bundespolziei / The Leaflet dedicated to Bundespolizei:
Promocyjna karta pocztowa Bundespolizei / Poromotional postcard Bundespolizei: