czwartek, 4 grudnia 2014

Z cyklu miejscówki shipspottera ... cz. 1 Hamburg Bubendey-UferBubendey-Ufer – miejsce dogodne do fotografowania płynących do i wypływających z Hamburga jednostek rzecznych i morskich. W/w miejscu istnieją dwie możliwości robienia zdjęć:

  • z pomostu przystani miejskich promów,
  • z nasypu górującego nad wyżej wymienionym pomostem.

W pobliżu w/w miejsca dobry punkt widokowy na pirs paliwowy. Dojazd/dojście do omawianego miejsca z centrum miasta z przystani Landungs-Brücke (Hamburg - St. Pauli) promem linii Nr 62 w kierunku Finkenwerder (z górnego pokładu dobre miejsce do fotografowania mijanych jednostek). Uwaga w godzinach porannych (do 08:00, potem tylko w wybranych godzinach) prom przed dotarciem na swój końcowy przystanek na żądanie wpierw zatrzymuje się na przystanku Bubendey-Ufer. W pozostałych godzinach prom udaje się najpierw ku Finkenwerder a dopiero potem w drodze powrotnej na żądanie zatrzymuje się na Bubendey-Ufer.

Bubendey-Ufer - a place convenient for shooting inbounding & outbounding Hamburg river & seagoing vessels. In the above-mentioned place, there are two ways to take photos:

  •  from the city harbor ferry pier, 
  • from the embankment towering above mentioned pier.

In the vicinity of the aforementioned places is a good viewpoint of the fuel pier. The most convenient access - from the pier Landungs-Brücke in city center (Hamburg - St. Pauli) ferry line No. 62, in the direction of Finkenwerder (from the upper deck is a good place to capture the passing vessels). Note in the morning (until 08:00, and then only in selected hours) ferry before reaching its final stop first on request stops at Bubendey-Ufer. In the remaining hours ferry goes first in Finkenwerder and then on the way back on demand stops at Bubendey-Ufer.

Poniżej mapka komunikacji promowej /Below map of city ferry trafiic (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).Poniżej zdjęcia Bubendey-Ufer/ Below photos Bubendey-Ufer (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).


Linki / Links:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz