środa, 7 maja 2014

Okręty wywiadowcze klasy Oste
OKRĘTY WYWIADOWCZE KLASY OSTE

Okręty zbierania danych wywiadowczych klasy Oste (określane także jako Typ 423) zastąpiły w służbie jednostki poprzedniego Typu 422. Łącznie zbudowano trzy jednostki tej klasy, które wciąż są w służbie w szeregach niemieckiej marynarki wojennej. Statki otrzymały tę samą nazwę i numer jak trzy jednostki typu 422, które zastąpiły tj. Oste (A 52), Oker (A 53) i Alster ( A 51). Obecnie wszystkie okręty klasy Oste przypisane są do 1 dywizjonu Okrętów Podwodnych.

Podstawową funkcją jednostek tej klasy jest gromadzenie informacji strategicznych, w związku z czym zostały one wyposażone w szeroki wachlarz elektromagnetycznych, elektromechanicznych i hydroakustycznych światłowodowych czujników. Okręty tej klasy mogą być również wykorzystywane jako nowoczesne jednostki ostrzegawcze. Ze względu na swoją funkcję okręty nie przenoszą żadnego uzbrojenia.

Załoga pojedynczej jednostki składa się z 36 marynarzy i do 40 specjalistów z zakresu wywiadu i rozpoznania.

Okręty napędzane są dwoma silnikami Diesla Humboldt - Deutz o mocy4 400 KM każdy, którą przekazują na dwa wały napędowe. Przy pływaniu z ekonomiczną prędkością okręty tej klasy dysponują zasięgiem ca. 5 000 mil morskich (ponad 9 000 km).

INTELLIGENCE SHIPS OSTE CLASS

The Oste class intelligence collection ships (also Referred as the Type 423) replaced the previous Type 422 class. Three ships of this class were built in Flensburger Schiffbau-Gesellschaft in Flensburg and are currently in service with the German Navy. hips were given the same names and pennant numbers as three units of type 422, which replaced i.e. Oste (A 52 ), Oker (A 53 ) and Alster (A 50). Currently all Oste class ships are assigned to 1 Submarine Squadron with base in Eckernforde.

The primary function of units of this class is to gather strategic information , and therefore they have been equipped with a wide range of electromagnetic , electromechanical and hydroacoustic fiber optic sensors. Ships of this class can also be used as a modern entity warning . Due to its function ships carry no weapons.

The crew of a single unit consists of 36 sailors and 40 specialists in intelligence and reconnaissance .

Ships are powered by two Humboldt-Deutz diesel engines, developing 4 400 hp each and delivering power to two shafts. Vessels have a range of 5 000 nautical miles (more than 9 000 km).

Nazwa/Name
(Numer burtowy
/Pennant number)
Położenie stępki/Keel laid
Wodowanie/Launched
Wcielenie do służby/In service
Znak rozpoznawczy
Call sign
Oste (A 52)
21.11.1986
15.05.1987
30.06.1988
DRHH
Oker (A 53)
15.12.1986
24.09.1987
24.11.1988
DRHG
Alster ( 50)
14.03.1988
03.11.1988
05. 09.1989
DRHF

Dane techniczne/technical data:
Wyporność standardowa / Displacement, standard: 2.375 t
Wyporność pełna / Displacement, full load: 3.200 t
Długość / Lenght: 83.5 m
Szerokość / Beam: 14.6 m
Zanurzenie / Draught: 4.2 m
Prędkość / Speed: 21 węzłów/knots


Poniżej zdjęcia FGS Oste (A 52) wykonane w Hamburgu / Below photos FGS Oste (A 52) made in Hamburg (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz