środa, 14 maja 2014

Z cyklu okręty wojenne (...) Fregaty Typu 125

Aktualizacja 31.05.2016


Typ F125 to nazwa projektu fregat Typu 125 znanych również jako klasa Baden-Württemberg który, obecnie realizowany jest dla niemieckiej marynarki wojennej przez grupę ARGE F125 tj. spółkę joint-venture koncernów Thyssen-Krupp i Lürssen. Nowe jednostki w liczbie czterech mają zastąpić złożoną z ośmiu jednostek klasę Bremen, która weszła do służby pomiędzy 1982 i 1990 rokiem. Głównym zadaniem fregaty typu 125 jest uczestnictwo w misjach grupowych, w tym w operacjach międzynarodowych.

Pierwsze prace planistyczne następcy fregat Typu 122 (klasa Bremen) rozpoczęły się w 1997 roku. Pierwotna koncepcja fregaty zakładała, że będzie to jednostka wielozadaniowa, ale po 2005 r w związku z pojawieniem się nowych zagrożeń zmieniono ja przystosowując jednostki do przeciwdziałania zagrożeniom asymetrycznym i wykonywania operacji stabilizacyjnych.

Oprócz uzbrojenia artyleryjsko – rakietowego fregaty będą uzbrojone w nie śmiercionośne bronie, takie jak armatki wodne i reflektory mając służyć odstraszaniu i obronie.

Nowe fregaty wyposażone będą w kombinowany napęd elektryczno - gazowy (CODLAG ) składający się turbiny gazowej General Electric LM 2500 o mocy 20 MW, czterech silników diesla MTU 20V 4000 M53B silników o mocy 3015 kW każdy i dwóch silników elektrycznych Siemens dostarczających 4.5 mW (każdy). W celu zwiększenia manewrowości  Typ 125 wyposażony będzie w dziobowe stery strumieniowe .

Każda z budowanych fregat posiadać będzie dwie załogi składające sie od 15 do 120 osób, które będą się wymieniać co cztery miesiące.

F125 is the name of the project Type 125 frigates, also known as Baden-Württemberg class that currently is being implemented for the German Navy by ARGE F125, ie a joint - venture of Thyssen- Krupp and Lürssen . New units in the number of four will replace consisting of eight units Bremen class, which entered service between 1982 and 1990. The main task of the frigate type 125 is participation in group missions, including in international operations.

The first work of planning a successor frigates Type 122 (class Bremen) started in 1997. The original concept of frigates to 2005, assumed that it would be a multi-purpose unit, but with the emergence of new threats, it was changed by adapting units to counter asymmetric threats and perform stabilization operations .

In addition to artillery - missile weapons frigates
will be also armed with non - lethal weapons, dry as water cannons and searchlights for non - provocative deterrence and defense .

The new frigates will be equipped with a combined drive electric - gas ( CODLAG ) consisting of a gas turbine General Electric LM 2500 with a capacity of 20 MW and four diesel engines MTU 20V 4000 M53B engines with a capacity of 3015 kW each and two Siemens electric motors providing 4.5 mW (each ) . In order to increase maneuverability Type 125 will be equipped with bow thrusters .

Each of the built frigates will have two crews consisting of 105 to 120 people, which will be replaced every four months.

Jenostki typu F 125 / Vessels type F 125:
 • BADEN-WURTTEMBERG (F 222)
 • NORDRHEIN-WESTFALEN (F 223)
 • SACHSEN-ANHALT (F 224)
 • RHEINLAND-PFALZ (F 225)Dane techniczne/Technical data:
 • Wyporność/Displacement: 7.200 t. 
 • Długość / Lenght: 149.52 m.,
 • Szerokość / Beam: 18.8 m.,
 • Zanurzenie / Draft: 5.0 m.,
 • Napęd / Propulsion:
  • 1 turbina gazowa / 1 gas turbine General Electric LM 2500 - 20 mW (moc / power),
  • 4 silniki diesla / 4 diesel engines MTU 20V400M53B  - 3015 kW ,
  • 2 silniki elektryczne / 2 electric motors Siemens - 4.5 mW (każdy / each),
  • 2 wały ze śubami nastawnymi / 2 shaft with controllable pitch propellers,
  • 1 dziobowy ster strumieniowy / 1 bow thruster, 
 • Prędkość / Speed: 26 w. / kn.
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic Equipment 
  • 1 radar wielofunkcyjny / 1 multifunctional radar: Cassidian TRS-4D AESA
  • 2 radary nawigacyjne / 2 navigation radars,
  • IFF
  • Sonar do wykrywania nurków i pływaków / diver and swimmer detection sonar
  • Wyposażenie walki elektronicznej / Electronic warfare equipment:
  • TKWA/MASS (Multi Ammunition Softkill System),
  • ECM
 • Uzbrojenie / Armament:
  • 1 uniwerslane działo Otobreda kal. 127 mm z amunicją kierowaną Vulcano / 1 dual purpose Otobreda gun cal. 127 mm with  Vulcano guided ammunition,
  • 2 x 27 mm zdalnie sterowane działka automatyczne / 2 x 27 mm remote-controlled autocannons MLG 27 mm, 
  • 5 x 12,7 mm zdalnie sterowane karabiny maszynowe / 5 x 12,7 mm remote-controlled machine guns Hitrole-NT,
  • 2 x 21 komorowe wyrzutnie pocisków RAM Block II / 2 x 21 cells RAM Block II missile launchers,
  • 2 x 4 wyrzutnie pocisków RGM-84 Harpoon / 2 x 4 RGM-84 Harpoon missiles launchers, 
 • Własne środki pływające / Own swimming vessles
  • 4 x 11 metrowe łodzie inspekcyjne RHIB / 4 x 11 meters RHIB inspection boats,
  • 1 zdalnie sterowana łódź podwodna / 1 ROVs submarine,
 • Zdolność ładunkowa / Cargo capacity:
  • 2 x 20 stopowe kontenery / 2 x 20 feet containers,
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment:
  • hangar i pokład lotniczy dla 2 śmigłowców NH-90 / hangar and flight deck for 2 NH-90 hellicopters,
 • Załoga / Crew: 190 os / pers. (standartowa / standard: 110 os/ pers.)


Poniżej zdjęcia będących w budowie fregat: Baden-Württemberg, (F 222) i Nordrhein-Westfalen (w krytym doku)wykonane w Hamburgu / Below photos under construction frigates: Baden-Württemberg (F 222) and Nordrhein-Westfalen (in the indoor dock) made in Hamburg.
FGS BADEN-WURTTEMBERG w fazie wyposażania w stoczni Blohm&Voss w Hamburgu - stan na 2014 rok.
FGS BADEN-WURTTEMBERG (F222) prototypowa jednostka typu 125 podczas pobytu w suchym doku stoczni Blohm&Voss w Hamburgu - stan na maj 2016 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz