środa, 24 grudnia 2014

Z cyklu "Flota Chipolbroku" ... cz. 3 - WLADYSLAW ORKAN

WLADYSLAW ORKAN (IMO: 9271925,MMSI: 212280000, Call sign: P3QU9, Bandera : Cypr, Port macierzysty: Limassol) – drobnicowiec wielozadaniowy przystosowany m.in. do przewozu ładunków ciężkich oraz typu „project”. Zbudowany dla Chińsko – Polskiego Towarzystwa – Okrętowego S.A. znanego pod marką CHIPOLBROK przez stocznię Shanghai Shipyard z Szanghaju (CHRL). Położenie stępki: 17.10.2002 r., zakończenie budowy: 22.11.2003 r.

WLADYSLAW ORKAN (IMO: 9271925, MMSI: 212280000, Call sign: P3QU9 Flag: Cyprus, Port of registry: Limassol) - a multi-purpose general cargo vessel designed to carry heavy loads and cargo know as "project". Built for Chinese-Polish Joint Stock Shipping Company known under the brand name Chipolbrok by the Shanghai Shipyard in Shanghai (PRC). Laid down17.10.2002, build end: 22.11.2003.
Dane techniczne/Technical data:
·         Wyporność / Displacement:
o   GT:  24167 t
o   DWT: 20270 t
·         Długość / Lenght: 199 m
·         Szerokość / Width: 26 m
·         Wysokość / Height: 15,5 m
·         Kadłub / Hull:
o   Typ: podwójny kadłub / double hull
o   Grodzie / Bulkheads: 8
o   Ilość pokładów / Deck numbers: 2
·         Pojemność zbiorników / Tank capacities:
o   Balast / ballast: 11591 ton
o   Paliwo / fuel: 2741 ton
o   Olej smarny / lubricatin oil: 142 m3
o   Woda pitna / Fish water: 275,5 m3
·         Pojemność ładunkowa / Cargo capacity:
o   Ziarno / grain: 37770 – 40000 m3
o   Bele / bale: 37000 m3
o   Kontenery / containers: 1900 TEU
·         Silnik, urządzenia pomocnicze / Engine, aux. Equipment.
o   Silnik główny / Maine engine: 1 x Wartsila-Sulzer type 7RT-flex60C (common rail), moc silnika / engine power 16520kW, cylindry/cylinders: 7,
o   Zespoły prądotwórcze / Power generators: 3 x 1020kW (Wartsila type A6L20); 1 ABB AMG 450L8,
o   Awaryjny generator / Emergency generator: 1 x Damp D2866Te 212.5 kVA;
o   Kotły / Boilers: 1 x oil-fired Aalborg Mission OS1600, 1x Exhaust-gas Aalborg AV-4;
o   Dziobowy ster strumieniowy / Bow thruster: 1 Wuhan-Kawasaki type KT-105B3 (900kW);
o    Śruba napędowa / Propeller: 1,
o   Ster / Rudder: 1;
·         Urządzenia załadunkowe/ Lifting equipment:
o   -2 dźwigi /cranes: każdy /each 320 ton SWL(MacGregor type GLH)
o   2 dźwigi /cranes: każdy /each 50 ton SWL(MacGregor).

Poniżej zdjęcia WLADYSLAW ORKAN wykonane w Hamburgu / Below photos WLADYSLAW ORKAN made in Hamburg (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).


sobota, 20 grudnia 2014

Z cyklu "Flota Polskiej Żeglugi Morskiej" ... cz. 12 - PILICAPILICA (IMO: 9154282, MMSI: 248599000, call sign: 9HKS6, bandera: Malta port macierzysty: Valletta) masowiec typu „handysize” zbudowany przez Stocznię Szczecińską S. A.w Szczecinie dla polskiego armatora Polska Żegluga Morska – POLSTEAM ze Szczecina. Sprzedany obcemu armatorowi. 24.02.2017 r. na redzie Limassolu przekazany nowemu właścicielowi i przemianowany na ASTORIA. Numer stoczniowy budowy: B570/II/8, położenie stępki: 01.06.1999 r., wodowanie: 17.07.1999 r., zdanie: 30.09.1999 r..

PILICA (IMO: 9154282, MMSI: 248599000, call sign: 9HKS6, flag: Malta, port of registry: Valletta), handysize bulk carrier built by the Szczecin Shipyard S. A. in Szczecin for Polish shipowner Polish Steamship Company – POLSTEAM from Szczecin. Sold foreign shipowner.  24.02.2017 on the roads of Limassol handed over to new owner & renamed ASTORIA. Yard number: B570/II/8, keel laid: 01.06.1999, launched: 17.07.1999, delivery date: 30.09.1999.

Dane techniczne / technical data: 
 •  wyporność / tonnage: 
  • GT: 11.848 t,
  • DWT: 17.064 t, 
 • długość / lenght: 149,40 m, 
 • szerokość / breadth: 23,16 m, 
 • zanurzenie / draught: 8,55 m, 
 • kadłub / hull: 
  • typ / type: jednoposzyciowy, podwójne dno / single hull, double bottom 
  • materiał kadłuba / hull material: steel, 
  • ilość pokładów / deck numbers: 1,
 •  maszynownia:
  •  silnik główny / main engine: 
   • 1 silnik diesla /diesel ZPM H. Cegielski - Poznań - Sulzer model 5S46MC-C, 
   • moc / power: 4.710 kW, 
   • liczba cylindrów / no of cylinders: 5,zespoły prądotwórcze / power generators:
  • 2 x zespoły prądotwórcze każdy składający się z silnika diesla / diesel generating sets each consisting of primemover 6AL20RD (H.Cegielski-Sulzer) of 622 kW z generatorem / with generator of 630kVA, 
  • 1 zespół prądotwórczy składający się z silnika diesla / 1 diesel generating sets consisting of primemover 7L16/24 (H.Cegielski-Sulzer) of 533 kW,
  • 1 awaryjny zespół prądotwórczy składający się z silnika diesla / 1 emergency diesel generating sets consisting of diesel engine: 6CT8.3-D(M) (Cummins),
 • śruba / propeller: 1, 
 • ster / rudder: 1, 
 • prędkość / speed: 15.5 węzła / knots, 
 • ładownie:
  • liczba ładowni / cargo holds: 4,
  • typ / type: box-shaped,
  • pojemność całkowita wszystkich ładowni / total cargo holds capacity (m3):
   • ziarno / grain: 21.309 m3,
   •  bele / bale: 21.043 m3,
 • luki / hatches:
  • liczba luków / no of hatches: 4,
  • pokrywy luków / hatchways: Kvaerner typ / type: folding 
 •  urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling: 
  • 2 elektro – hydrauliczne Towimor dźwigi / electro – hydraulic Towimor cranes – każdy / each 25 t, zasięg / range: 22 m.

Wszystkie dane ze strony http://grosstonnage.com / all data from sites http://grosstonnage.com.

Poniżej zdjęcia przebywającego w Szczecinie/Świnoujściu masowca PILICA / Below photos of staying in Szczecin/Swinoujscie bulker PILICA (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).Z cyklu "Flota Polskiej Żeglugi Morskiej" ... cz. 10 - REGAREGA do maja/ until may FOSSNES (IMO: 8908868, MMSI: 311418000, call sign: C6SP2, bandera: Bahama port macierzysty: Nassau) masowiec typu „handysize” zbudowany przez Stocznię Szczecińską S. A.w Szczecinie dla polskiego armatora Polska Żegluga Morska – POLSTEAM ze Szczecina. Numer stoczniowy budowy: B570/4, położenie stępki: 03.12.1994 r., wodowanie: 25.02.1995 r., zdanie: 08.05.1995 r., sprzedany tureckiemu armatorowi International Shipping Group & Trading z Istambułu: 03.2013 r.

REGA do maja/ until may FOSSNES (IMO: 8908868, MMSI: 311418000, call sign: C6SP2, flag: Bahamas, port of registry: Nassau), handysize bulk carrier built by the Szczecin Shipyard S. A. in Szczecin for Polish shipowner Polish Steamship Company – POLSTEAM from Szczecin. Yard number: B570/4, keel laid: 03.12.1994, launched: 25.02.1995, delivery date: 08.05.1995, sold to the Turkish shipowner International Shipping & Trading Group from Istanbul: 03.2013.

Dane techniczne / technical data:
·                    wyporność / tonnage:
o                  GT: 11.848 t,
o                  DWT: 17.064 t,
·                    długość / lenght: 149,40 m,
·                    szerokość / breadth: 23,16 m,
·                    zanurzenie / draught: 8,55 m,
·                    kadłub / hull:
o                  typ / type: jednoposzyciowy, podwójne dno / single hull, double bottom,
o                  materiał kadłuba / hull material: steel,
o                  ilość pokładów / deck numbers: 1,
·                    maszynownia:
o                  silnik główny / main engine:
·                  1 silnik diesla /diesel ZPM H. Cegielski - Poznań – MAN-B&W model 4S50MC,
·                  moc / power: 5.720 kW,
·                  RPM: 127,
·                  liczba cylindrów / no of cylinders: 4,
o                  zespoły prądotwórcze / power generators:
·                    2 x zespoły prądotwórcze każdy składający się z / diesel generating sets each consisting of primemover 6AL20R (H.Cegielski-Sulzer) of 615 kW, 725kVA, 1000 RPM z generatorem ABB DOLMEL type / type: GNB-136x/05/ with generator of 725 kVA, 400V, 50 Hz, 1000 RPM,
o                  śruba / propeller: 1,
o                  ster / rudder: 1,
·                    prędkość / speed: 15.5 węzła / knots,
·                    ładownie:
o                  liczba ładowni / cargo holds: 4,
o                  typ / type: box-shaped,
o                  pojemność całkowita wszystkich ładowni / total cargo holds capacity (m3):
·                  ziarno / grain: 21.309 m3,
·                  bele / bale: 21.043 m3,
·                    Luki / hatches
o                  Liczba luków / no of hatches: 4,
o                  Pokrywy luków / hatchways: Kvaerner typ / type: folding,
·                    urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling:
o                  2 elektro – hydrauliczne Towimor dźwigi / electro – hydraulic Towimor cranes – każdy / each 25 t, zasięg / range: 22 m,

Wszystkie dane ze strony http://grosstonnage.com / all data from sites http://grosstonnage.com.


Poniżej zdjęcie stojącego w pływającym doku nr 5 Stoczni Gryfia masowca REGA / Below photo of staying in floating dock No 5 Shipyard Gryfia bulk REGA (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).Z cyklu "Flota Polskiej Żeglugi Morskiej" ... cz. 9 - NIDANIDA ex NIDANESS (do / until: 10.1999) (IMO: 8902931, MMSI: 308313000, call sign: C6LK8, bandera: Bahama port macierzysty: Nassau) masowiec typu „handysize” zbudowany przez Stocznię Szczecińską S. A. w Szczecinie dla polskiego armatora Polska Żegluga Morska – POLSTEAM ze Szczecina. Numer stoczniowy budowy: B567/04, położenie stępki: 27.02.1992 r., wodowanie: 31.07.1992 r., zdanie: 04.01.1993 r., sprzedany egipskiemu armatorowi El Reedy Shipping z Damietta: 10.09.2013 r.

NIDA ex NIDANESS (do / until: 10.1999) (IMO: 8902931, MMSI: 308313000, call sign: C6LK8, flag: Bahamas, port of registry: Nassau), handysize bulk carrier built by the Szczecin Shipyard S. A. in Szczecin for Polish shipowner Polish Steamship Company – POLSTEAM from Szczecin. Yard number B567/04, keel laid: 27.02.1992, launched: 31.07.1992, delivery date: 04.01.1993, sold to the Egyptian shipowner El Reedy Shipping from Damietta: 11.09.2012.

Dane techniczne / technical data:
·                    wyporność / tonnage:
o                  GT: 9.815 t,
o                  DWT: 13.759 t,
·                    długość / lenght: 143,70 m,
·                    szerokość / breadth: 20,92 m,
·                    zanurzenie / draught: 8,42 m,
·                    kadłub / hull:
o                  typ / type: jednoposzyciowy / single hull,
o                  materiał kadłuba / hull material: steel,
o                  ilość pokładów / deck numbers: 1,
·                    maszynownia:
o                  silnik główny / main engine:
·                  1 x H. Cegielski/MAN B&W,typ / type: 6L50MCE,
·                  moc / power: 3.810 kW,
·                  RPM: 109,
·                  liczba cylindrów / no of cylinders: 6,
o                  zespoły prądotwórcze / power generators:
·                    3 x zespoły prądotwórcze każdy składający się z / diesel generating sets each consisting of primemover H.Cegielski diesel engines type: 6AL20H, MCR: 435 kW, 750 rpm ,
o                  śruba / propeller: 1,
o                  ster / rudder: 1,
·                    prędkość / speed: 14.5 węzłów / knots,
·                    ładownie:
o                  liczba ładowni / cargo holds: 5,
o                  typ / type: box shaped,
o                  pojemność całkowita wszystkich ładowni / total cargo holds capacity (m3):
·                  ziarno / grain: 16.713,
·                  bele / bale: 16.207,
·                    Luki / hatches
o                  Liczba luków / no of hatches: 5,
o                  Pokrywy luków / hatchways: MacGregor typ / type: folding,
·                    urządzenia za i wyładunkowe / cargo handling:
o                  elektro – hydrauliczne dźwigi / electro – hydraulic cranes Towimor
·                  1 x 12, 5 t SWL
·                  2 podwójne / twins – 16 t SWL.

Wszystkie dane ze strony http://grosstonnage.com / all data from sites http://grosstonnage.com.

Poniżej zdjęcie stojącego w Szczecinie masowca NIDA / Below photo of staying in Szczecin bulk NIDA (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).