czwartek, 5 grudnia 2013

Z cyklu okręty wojenne ... cz. 62 - FGS LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

FGS LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (F 264) niemiecka korweta rakietowa typu Braunschweig (inne oznaczenie K130), który zastąpił w służbie okręty rakietowe typu Gepard (inne oznaczenie typ 143A). Budowniczym łącznie pięciu jednostek jest konsorcjum ARGE K130 w skład którego weszły stocznie Blohm & Voss z Hamburga, Lürssen Werft z Bremy i Nordseewerke z Emden.

*     *     *

FGS LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (F 264)  German missile corvette type Braunschweig (another designation K130), which replaced in service fast attack boats type Gepard (another designation Type 143A). The joint builder of 5 units was the ARGE K130 consortium, which included shipyards: Blohm & Voss from Hamburg, Lürssen Werft from Bremen and Nordseewerke from Emden.

*     *     *

Korwety typu Braunschweig / Braunschweig Type corvettes:
 • FGS BRAUNSCHWEIG – numer burtowy / pennant number: F260, położenie stępki / laid down: 03.12.2004, wodowanie / launched: 19.04.2006, w służbie / in service: 16.04.2008,
 • FGS MAGDEBURG – numer burtowy / pennant number: F261, położenie stępki / laid down: 19.05.2005, wodowanie / launched: 06.09.2006, w służbie / in service: 22.09.2008,
 • FGS ERFURT  – numer burtowy / pennant number: F262, położenie stępki / laid down: 22.09.2005, wodowanie / launched: 29.03.2007, w służbie / in service: 28.02.2013,
 • FGS OLDENBURG – numer burtowy / pennant number: F263, położenie stępki / laid down: 19.01.2006, wodowanie / launched: 28.06.2007, w służbie / in service 21.01.2013:
 • FGS LUDWIGSHAFEN AM RHEIN – numer burtowy / pennant number: F264, położenie stępki / laid down: 14.04.2006, wodowanie / launched: 26.09.2007, w służbie / in service: 21.03.2013.

*     *     *

Dane techniczne / Technical data:
 • wyporność / displacement: 1.840 t.,
 • długość / length: 89,12 m,
 • szerokość / beam: 13,28 m,
 • zanurzenie / draught: 3.4 m,
 • kadłub / hull:
  • typ / type: pojedynczy / single,
  • materiał / material: stal / steel
 • napęd / propulsion:
  • 2 silniki diesla MTU 12V 1163 TB93 o mocy 7.400 kW każdy / 2 x MTU 12V 1163 TB93 diesel engines with power: 7.400 kW each, 
  • 2 planetarne przekładnie redukcyjne / 2 planetary reduction gears: MAAG Gear AG,
  • 2 x 5 łopatowe śruby nastawne / 2 x 5 bladed controllable pitch propellers: VA Tech Hydro.,
 • stery / ruders: 2,
 • stery strumieniowe / thrusters:
  • dziobowy / bow: 1
 • prędkość / speed: 26 węzłów / knots,
 • zasięg / range: 4.000 Mm / Nm przy / at 14 w. / kn.,
 • wyposażenie elektroniczne / electronic equipment: 
  • wielofunkcyjny radar trójwspółrzędny / multifunction 3-D radar: EADS TRS-3D/16 (pasmo / band: G),
  • 2 radary nawigacyjne /2 navigation radars: Raytheon Pathfinder/ST Mk.2,
  • 2 głowice optoelektroniczne / 2 opto-electronic heads: Thales Mirador,
  • system rozpoznawczy / IFF system: MSSR/STR,
  • system zarządzania walką / combat management system: CDS,
  • systemy komunikacyjne / communication systems: Link 11/16/22,
 • systemy walki elektronicznej / electronic warfare systems 
  • pasywny system walki radioelektronicznej / passive electronic warfare system: EADS UL5000K,
  • 2 wyrzutnie wabików / 2 decoy launchers: Rheinmetal MASS (Multi-Ammunition Soft-kill System),
 • uzbrojenie / armament:
  • 2 x II wyrzutnie pocisków p.okr RBS-15 Mk.3 / 2 x II launchers for RBS-15 Mk.3 anti-ship missiles,
  • 2 wyrzutnie Mk.49 Mod. 3 dla 21 pocisków przeciwlotniczych RAM Block 1 każda / 2 x Mk.49 Mod. 3 launchers for 21 RAM Block 1 surface-air missiles each,
  • 1 x I uniwersalna armata / 1 x I dual purpose gun: OTO Melara Compact kal. / cal/ 76 mm,
  • 2 x I armaty automatyczne / 2 x I automatic cannons: Rheinmetall MLG-27 kal. / cal.: 217 mm,
  • 2 demontowalne tory minowe dla 34 min morskich Mk.34 / 2 removable mine tracks for 34 Mk.34 sea mines,
 • wyposażenie lotnicze / aviation equipment:
  • pokład lotniczy dla śmigłowców i bezzałogowców latających o masie do 12 t. / flight deck for helicopters and UAVs with a weight up to 12 tons,
 • załoga / crew: 58 os./ pers..

 *     *     *

Bibliografia / Bibliography:
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Braunschweig-class_corvette
 • https://www.naval-technology.com/projects/k130corvette/
 • Tomasz Grotnik – K130 – druga seria, Morze, Lipiec 7/2017

*     *     *

Aby powiększyć kliknij na zdjęcie / click to enlarge image.